Om PtX-Alliancen

PtX-Alliancen er et nystartet strategisk samarbejde mellem Wind Denmark og Brintbranchen, der er målrettet medlemmer, som ønsker at arbejde mere med Power-to-X. PtX-Alliancen afholder to årlige arrangementer, hvor medlemmer har mulighed for at høre om den seneste udvikling på området og få kontakt til andre virksomheder, der arbejder med PtX.

 

Som medlem af Wind Denmark eller Brintbranchen kan du deltage i de årlige arrangementer. Her vil eksperter give deres bud på den seneste udvikling på området og svare på spørgsmål om regulatoriske rammer. Deltagere på møderne vil også indgå i workshops.

 

PtX er et relativt nyt område i dansk energipolitik og omdannelsen af grøn strøm til grønne brændstoffer som brint og ammoniak er spået til at blive afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling. Med elbaserede brændstoffer (electrofuels) kan særligt transportsektoren få adgang til nye og grønne brændstoffer og dermed mindske udledningerne af CO2.

 

En lang række virksomheder i Danmark arbejder aktivt med PtX, men de danske rammevilkår og afgiftssystemet er endnu ikke indrettet sådan, at PtX kan udnyttes til fulde. PtX-Alliancen vil særligt have fokus på at sikre, at de danske rammevilkår indrettes på en hensigtsmæssig måde sådan at electrofuels kan udvikles og forbruges hensigtsmæssigt. Endelig vil PtX-Alliancen arbejde på at sikre, at teknologien fremmes gennem afprøvning og test med henblik på at udvikle en industri, der kan eksportere løsninger til lande udenfor Danmark.