EU's brintstrategi og dens betydning og rolle i Danmark
26. aug. 2020 09.00
Microsoft Teams
Som opfølgning på vedtagelsen af EU-strategien og første del af den danske klimaaftale, afholder PtX-alliancen et webinar på Microsoft Teams, hvor vi sætter fokus på koblingen mellem strategien og klimaaftalen. Talere vil være Stina Soewarta, Marie Hindhede og repræsentanter fra PtX-alliancen.